Кратко за проектот

Прогрес Институт за социјална демократија во соработка со Институтот за социлошки анализи го спроведува проектот “Корелација помеѓу младинските приоритети и официјалните политики”.

Општата цел на проектот е да се идентификуваат младинските политики и нивната ефикасност и соодветност, како и да се дојде до сознанија дали овие политики имаат влијание врз иселувањето на младите.  Непостоење на корелација или меѓузависноист на официјалните младински политики со потребите на младите е аларм за интервенција  во општеството со која би се решавале дел од проблемите на младите. Со реализирање на ова истражување се очекува да се добие јасна слика за суштинските (реалните) потреби на младите во Република Македонија и да се утврди дали реалните потреби на младите корелираат со официјалните младински политики, како и да се подигне свеста кај младите за овие прашања преку поттикнување на дебата.

Прочитајте повеќе

Последни активности од блогот

Настани во најава

Наши партнери

Проектот е овозможен во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија. Информациите објавени на оваа веб-страница не се официјални информации на Владата на САД и не ги претставуваат погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version